joi, 9 februarie 2012

Pescuit si Permisele comerciale în Delta Dunării

Pescuit si Permisele  comerciale în  Delta Dunării

Permisele de pescuit comercial în perimetrul Deltei Dunării vor fi eliberate până la sfârșitul lunii februarie, iar începând cu 1 martie această activitate să se desfăşoare numai în baza noilor acte de reglemetare elaborate conform prevederilor legale în vigoare.

Potrivit unui comunicat al ARBDD, „procesul de organizare a pescuitului comercial este în plină desfăşurarea şi constă în elaborarea permiselor şi autorizaţiilor de pescuit comercial şi a autorizaţiilor de mediu, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, pe baza solicitărilor utilizatorilor. În prezent sunt înregistrate cererile pentru eliberarea permiselor de pescuit comercial, a autorizaţiilor de pescuit comercial şi a autorizaţiilor de mediu. Facem precizarea că emiterea autorizaţiilor de pescuit comercial şi a autorizaţiilor de mediu pentru anul 2012 se va face şi pe baza comportamentului solicitanţilor în anul 2011, realizarea capturilor minime stabilite prin actele de reglementare, restricţiile stabilite de instanţe pe baza abaterilor sau valabilitatea autorizaţiilor PFA”, se precizează în comunicat.

De asemenea, Administraţia Rezervaţiei anunţă că a fost finalizată lista punctelor de debarcare  şi a centrelor de primă vânzare, listă care a fost trimisă spre aprobare către Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură.


În autorizaţia de pescuit comercial a fiecărui titular vor fi înscrise punctele de debarcare cu care titularul are relaţia de colaborare pe bază de contract sau protocol, precum şi centrele de primă vânzare arondate. Având în vedere faptul că peştele nu poate fi comercializat decât în centrele de primă vânzare autorizate, se va menţiona această obligaţie atât în actele de reglemetare ale pescarilor autorizaţi cât şi în cele ale punctelor de debarcare.

Bursa de peşte de la Tulcea, susţinută de ARBDD  


    În ceea ce priveşte realizarea bursei peştelui la Tulcea de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, ARBDD susţine realizarea acestui obiectiv.
„Considerăm, că funcţionarea bursei peştelui este singura cale de a se înlocui actualul sistem de funcţionare al pescăriei româneşti, sistem care nu asigură în mod real respectarea principiului comercializării peştelui pe baza liberei concurenţe, în beneficiul nemijlocit al populaţiei locale, principiu susţinut atât în Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cât şi în reglementările naţionale şi comunitare privind pescuitul comercial”, se precizează în comunicatul de presă al ARBDD.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

toateBlogurile.ro Certificat Web