joi, 21 martie 2013

Echilibrul lansetei


Se poate spune că este o exa­gerare, dar e mai bine ca pescarul să nu ajungă singur la concluzia că varga şi mulineta cu tambur fix sau varga, mulineta şi firul de muscă trebuie să formeze un tot, adică o lansetă perfect echilibrată. Orioît de uşoare ar părea fiecare în parte şi toate la un loc, dacă părţile ce formează întregul nu se potrivesc, mîna oboseşte repede, aruncările pierd în precizie şi distanţă. Cum ar arăta o mulineta tip Delta sau Quick 220 pe o biată „vărguţă" ce măsoară puţin peste 1,5 m şi se încovoaie la orice solicitare ? Echilibrul lansetei pentru pescuitul cu năluci se realizează atît prin alegerea vergii în raport cu mulineta (sau invers dacă doriţi !), cît şi prin locul de plasare a mulinetei pe minerul vergii.

Sînt mulinete tip micro pentru pescuit uşor, altele ceva mai robuste pentru lansări medii şi, în sfîrşit, mulinete mari pentru lansări grele. La primele se potrivesc vergi lungi de 1,60—2 m pentru lansarea nălucilor cu greutate între 3 şi 10 g : la următoarele, vergi de 2,0—2,5 m pentru lansări cam pînă la 30 g, iar ultimele se folosesc pe vergi măsurînd în jur de 3 m, pentru năluci pînă la 80 g.

Aceste sugestii nu se vor şi nu sînt inatacabile. Se pot asocia, dacă se ţine seama şi de schiţa în care este prezentată repartizarea eforturilor pe/în varga (făcînd abstracţie că în desen e prezentată solicitarea vergii de muscă), cu următorul principiu : prin poziţia de aşezare a mulinetei pe mîner (întotdeauna mai sus de jumătatea acestuia), lanseta trebuie să se menţină în echilibru faţă de un punct de sprijin situat exact lingă mîner sau, în orice caz, între piciorul muli­netei şi capătul superior al minerului.

Pentru muscari, lucrurile devin ceva mai simple (aparent), căci vergile, mulinetele şi firele, în urma unor riguroase testări, au fost împărţite în clase AFTM, pentru a uşura pro­ducerea în sistem unitar şi alegerea ustensilelor corespunză­toare. Clasele sînt înscrise pe fiecare produs. Grupele de clase corespund şi ele lansărilor uşoare, medii şi grele, respectiv cursurilor de apă înguste, mijlocii şi largi. Pentru a înţelege mai bine cum se realizează echilibrul lansetei de muscă, este nevoie de cîteva amănunte legate de... FIRE.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

toateBlogurile.ro Certificat Web